Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

Discutii despre legislatia apicola nationala si europeana , implementare norme UE . A fi un apicultor informat in acest domeniu , inseamna un atu in plus , pentru tine .
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Ord. 212 din 20-06-2012

Mesajde jean » 27 Iun 2012, 11:15

Cost forta munca.( Formularul 600 ). A intrat in vigoare incepand cu data de 25-06-2012.


Cu respect,

Jean Deculescu
Avatar utilizator
jean
 
Mesaje: 13
Membru din: 22 Aug 2011, 19:34
Localitate: Craiova,com.Rast,jud. Dolj

Ord. 212 din 20-06-2012

LINK-URI SPONSORIZATE

SPONSOR
 

Re: Ord. 212 din 20-06-2012

Mesajde jean » 28 Iun 2012, 09:30

Sursa : INDACO LEGE IV


Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
Ordin nr. 221/2012
din 20/06/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 25/06/2012

Ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

Nr. 874/221

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Casa Nationala de Pensii Publice

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, al art. 296<SUP>22</SUP> si art. 296<SUP>25</SUP> alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. - Pentru anul 2012, declaratia prevazuta la art. 1 se depune de persoanele prevazute la art. 296<SUP>21</SUP> alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in situatia in care se incadreaza in una dintre aceste categorii, incepand cu data de 1 iulie 2012.
Art. 3. - Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
Art. 4. - Instructiunile de gestionare a formularului prevazut la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.
Art. 5. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 4.
Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 8. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Casa Nationala de Pensii Publice, precum si unitatile subordonate ale acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu data de 1 iulie 2012.
ANEXA Nr. 1*)
___________
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

cod 14.13.03.03

1. Depunerea declaratiei
In conformitate cu prevederile art. 296 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu au obligatia depunerii declaratiei.
Declaratia se completeaza in doua exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.
Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevazute de lege.
Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.
Declaratia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile legale. In acest caz, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiilor, conform art. 83 alin. (3<SUP>1</SUP>) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Organul fiscal competent
Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.
3. Modificarea declaratiei
3.1. Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificata de contribuabili din propria initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.
3.2. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.
3.3. Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
4. Completarea declaratiei
Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu bunacredinta informatiile prevazute de formular. Declaratia se semneaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit.
In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completeaza declaratia (de exemplu: 2012).
Caseta "Declaratie rectificativa" se bifeaza cu X in situatia in care declaratia este rectificativa.
Capitolul I - Date de identificare a contribuabilului
Se inscrie adresa domiciliului sau adresa efectiva, conform legii.
Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.
In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicit, se va inscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care il reprezinta.
Banca, Cont bancar (IBAN) - se inscriu denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
Capitolul II - Date privind incadrarea in categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii
Se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de contribuabili la sistemul public de pensii, dupa caz.
Capitolul III - Venit baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale
Venitul baza de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.
Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii in cursul anului fiscal, rubrica "venit baza de calcul" se completeaza incepand cu luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Capitolul IV - Date de identificare a imputernicitului
Se completeaza cu datele de identificare a imputernicitului, numai in cazul in care obligatia de declarare a veniturilor se indeplineste de catre imputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozitiilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare fiscala a imputernicitului.


ANEXA Nr. 3INSTRUCTIUNI DE GESTIONARE

a formularului "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

cod 14.13.03.03

1. In conformitate cu prevederile art. 296 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea de catre contribuabil a formularului 600 "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" la organul fiscal competent.
Gestionarea declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se face de catre structurile implicate in administrarea impozitului pe venit din cadrul organelor fiscale competente.
2. Declaratiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaza si se efectueaza verificari de coerenta a datelor declarate de contribuabili prin functiile aplicatiei-suport, cum ar fi:
a) verificari privind datele de identificare a contribuabililor;
b) se verifica daca valoarea inscrisa la rubrica "venit baza de calcul" se afla intre limitele prevazute de lege, respectiv intre 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si echivalentul a de 5 ori acest castig.
3. Declaratiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucreaza de catre organul fiscal competent, pe masura primirii acestora.
4. Formularul original, in format hartie, se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


ANEXA Nr. 4Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului

Denumire: "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"
1. Cod: 14.13.03.03
2. Format: A4/t2
3. U/M: seturi
4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.
5. Se difuzeaza gratuit.
6. Se utilizeaza la declararea veniturilor care reprezinta baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, conform legii.
7. Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil sau de imputernicitul acestuia, dupa caz.
8. Circula:
- originalul, la organul fiscal competent;
- copia, la contribuabil.
9. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.
Avatar utilizator
jean
 
Mesaje: 13
Membru din: 22 Aug 2011, 19:34
Localitate: Craiova,com.Rast,jud. Dolj


Înapoi la LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori