Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA REVISTA PRESEI APICOLE - LUMEA APICOLA , ROMANIA APICOLA

Comentarii si recenzii pe marginea articolelor aparute in revistele de apicultura din Romania si din lume
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Re: Revista Presei

Mesajde Neafiliatul » 13 Ian 2020, 17:09

Statistici românești.Numărul apicultorilor scade aproape la jumătate,iar cel al stupilor crește,crește...
https://www.agroinfo.ro/economic/14-000-de-apicultori-romani-pierduti-pe-drum
Neafiliatul
 
Mesaje: 1550
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01

Re: Revista Presei

Mesajde jonny_it » 13 Ian 2020, 17:36

Neafiliatul scrie:Statistici românești.Numărul apicultorilor scade aproape la jumătate,iar cel al stupilor crește,crește...
https://www.agroinfo.ro/economic/14-000-de-apicultori-romani-pierduti-pe-drum


Eu as zice ca sunt, doar ca s-au saturat de birocratie si asociatii de 2 lei.
Avatar utilizator
jonny_it
 
Mesaje: 4647
Membru din: 23 Feb 2011, 16:21
Localitate: Piatra Neamt / Iasi / Vaslui / Oslo


Re: Revista Presei

Mesajde Apilex » 27 Feb 2020, 10:54”pune (cocoloașele de propolis) într-o cutie de Persil ... pe care le va vine” :shock: :shock:
Călător prin viață!
Avatar utilizator
Apilex
 
Mesaje: 42
Membru din: 16 Ian 2020, 18:08

Re: Revista Presei

Mesajde peterneamt » 27 Feb 2020, 13:23

Avatar utilizator
peterneamt
 
Mesaje: 4582
Membru din: 28 Noi 2011, 18:19

Re: Revista Presei

Mesajde Neafiliatul » 01 Apr 2020, 15:42

Neafiliatul
 
Mesaje: 1550
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01


Re: Revista Presei

Mesajde kiloz » 10 Apr 2020, 02:50

Art 1 aliniat 2.

DOCUMENT: Textul integral al Ordonanţei Militare nr. 8/2020
acum 3 ore · Grupul de Comunicare Strategică a făcut public textul Ordonanţei Militare nr. 8/2020, adoptate joi, 9 aprilie
Welcome

Măsuri extreme, în România. Ministrul de Interne, apel către românii din Diaspora

DOCUMENT: Textul integral al Ordonanţei Militare nr. 8/2020


Grupul de Comunicare Strategică a făcut public textul Ordonanţei Militare nr. 8/2020, adoptate joi, 9 aprilie.

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 8 din 09.04.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații
Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr.19 din 09.04.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020
privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 - 4 din anexa nr. 2 la același
decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu
modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară
Art.1 - (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor
autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea
Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură,
2
precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor
activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor
spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de
apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile
județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a
proprietății asupra stupilor.
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de
autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2)
menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la
alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori
economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14
zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură
servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este
instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai
dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul
de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne
de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe
diferite rute.
Art.3 - (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de
urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu
obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a
produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul
acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
3
(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență,
personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii
COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.4 - (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară,
pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară - totală sau parțială - a
punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I
Art.5 - (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de
carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu
prezintă simptome asociate COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că
locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat
româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite
intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu,
Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la
alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje
agricole.
(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză
intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu
carantinarea lor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.6 - (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării
persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere
în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu
prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
4
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic,
apărare, ordine publică și securitate națională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.7 - (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru
produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță
militară.
(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1),
aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă
pe perioada stării de urgență.
(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a
certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.8 - (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului
că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui
comunitar, iar nu exportului.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.9 - (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea
activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute
în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor
prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru
la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților
legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii
temporare a acestora.
5
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.10 - (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane
din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o
perioada de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare
preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de
muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei
ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul
personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de
asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura
direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în
subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al
furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.
(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care
personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații
speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în
vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului
serviciului.
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor
prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai
beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este
interzis.
(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României,
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1698
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08
Re: Revista Presei

Mesajde Donbazil » 15 Mai 2020, 01:16

Avatar utilizator
Donbazil
 
Mesaje: 2631
Membru din: 23 Feb 2011, 23:34
Localitate: Faget

AnteriorUrmătorul

Înapoi la REVISTA PRESEI APICOLE - LUMEA APICOLA , ROMANIA APICOLACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori