Prima pagină OFF TOPIC CAFENEA - DISCUTII DESPRE ORICE

Aici poti pune tot felul de intrebari (altele decat cele legate de apicultura) . Poti discuta cu alti apicultori despre orice iti trece prin cap.
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 20 Dec 2017, 16:36

Deschid acest nou topic pentru a incerca sa ne lamurim exact pe litera spiritul legii, asa ca de la stupari pentru stupari!


ABROGATA prin OUG 14/2017 din 5 februarie 2017

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 1 februarie 2017

Avand in vedere faptul ca, de la ultimele interventii legislative exprese asupra textelor noului Cod penal si ale noului de Cod de procedura penala pentru punerea acestora in acord cu unele decizii ale Curtii Constitutionale si pana in prezent au mai fost pronuntate de catre instanta de contencios administrativ unele decizii care impun reglementare expresa pentru a asigura o aplicare unitara si coerenta a textelor de lege, de exemplu: Decizia nr. 586/2016, potrivit careia "dispozitiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire la dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala, sunt neconstitutionale in ceea ce priveste lasarea ca nesolutionata a actiunii civile de catre instanta penala, in cazul incetarii procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale", respectiv Decizia nr. 614/2016, potrivit careia "dispozitiile art. 215^1 alin. (2) din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care prelungirea masurii preventive a controlului judiciar se face cu aplicarea prevederilor art. 212 alin. (1) si alin. (3) din Codul de procedura penala",
observand, totodata, ca exista unele decizii ale Curtii Constitutionale pronuntate asupra unor texte din Codul penal, care nu si-au gasit pana in prezent conformitatea legislativa potrivit celor statuate de instanta de contencios constitutional, in special Decizia nr. 603/2015 prin care s-a constat ca "sintagma 'raporturi comerciale' din cuprinsul dispozitiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala", iar "sintagma 'ori in cadrul oricarei persoane juridice' din cuprinsul dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstitutionala", respectiv Decizia nr. 732/2014 potrivit careia "sintagma 'la momentul prelevarii mostrelor biologice' din cuprinsul dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstitutionala",
avand in vedere, totodata, deciziile Curtii Constitutionale referitoare la sintagma "indeplineste in mod defectuos", si anume Decizia nr. 405/2016 prin care instanta de contencios constitutional a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constat ca dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "indeplineste in mod defectuos" din cuprinsul acestora se intelege "indeplineste prin incalcarea legii",
avand in vedere faptul ca se impune, in contextul consolidarii garantiilor procesuale si procedurale, si punerea in acord a Codului de procedura penala cu prevederile Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale,
apreciind ca toate acestea constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitara, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Favorizarea savarsita de un membru al familiei sau afin pana la gradul II nu se pedepseste."

2. Dupa alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."

3. Articolul 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Abuzul in serviciu Art. 297
(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiinta, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului sau nu indeplineste un act prevazut de dispozitiile exprese dintr-o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta a Guvernului si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei ori o vatamare grava, certa si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative."

4. Articolul 298 se abroga.

5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obtinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."

6. Alineatul (1) al articolului 308 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297, 299, 300 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice."

7. Alineatul (1) al articolului 336 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 336
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste ,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda."

8. Dupa articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 336^1, cu urmatorul cuprins:
" Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie Art. 336^1
(1) Fapta conducatorului unui vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto."

Art. II
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza intai, lit. e), f) - cu exceptia prescriptiei, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin. (2), instanta lasa nesolutionata actiunea civila."

2. Alineatul (2) al articolului 215^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea masurii sau au aparut temeiuri noi care sa justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 60 de zile. Prevederile art. 212 alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator."

3. Dupa alineatul (2) al articolului 290 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Denuntul se depune la organul de urmarire penala competent in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala."

4. Dupa alineatul (1) al articolului 557 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Odata cu inmanarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce la cunostinta, sub semnatura, in scris, dreptul prevazut de art. 466 alin. (1), iar in cazul in care persoana nu poate ori refuza sa semneze, se va incheia un proces-verbal".

Art. III
(1) Judecatorul delegat cu executarile penale va sesiza instanta competenta pentru a se stabili incidenta art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgenta, la intrarea in vigoare a art. I, pentru cauzele in care s-au aplicat pedepse sau masuri privative de libertate.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.
(4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege.
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Ordonanta 13 dezbateri si opinii

LINK-URI SPONSORIZATE

SPONSOR
 

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 20 Dec 2017, 16:37

Te-as ruga Csaa sa-mi confirmi/sau nu daca am transpus-o corect aici!
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 20 Dec 2017, 22:51

Da, cred ca asta e. Am citit primele doua articole.
Deci reinitiem discutia pe articole. Ce te nemultumeste pe tine?
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 20 Dec 2017, 23:37

Ok, ti-am spus ca nu sunt de profesie jurist, am facut doar 2 cursuri de baza in drept civil si public, am sa incerc sa o iau metodic.

La articolul 1 alineatul 1 se modifica: 1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Favorizarea săvârșită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepsește.
2. După alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.


Legea nr.286/2009, la art. 269 prevedea:
Favorizarea făptuitorului
(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul impiedicării sau ingreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarsită de autor.
(3) Favorizarea săvarsită de un membru de familie nu se pedepsește.


Intrebare: de ce se opreste pedeapsa incepand cu favorizarea rudelor/afinilor de gradul 2
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 20 Dec 2017, 23:43

La articolul 1 alineatul 3 apar urmatoarele modificari:
3. Articolul 297 se modifică și va avea următorul cuprins:
Abuzul în serviciu Art.297
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu știință, îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului sau nu îndeplinește un act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute și garantate de legile în vigoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcționarului public care, în exercitarea serviciului, ingrădeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.


Legea nr.286/2009, la art. 297 prevedea:
Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sanctionează și faptă funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ingrădeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenentă politică, avere, varstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.Intrebare: De ce trebuie cuantificat si stabilit un prag al abuzului de 200.000 lei ? Am putea sa extrapolam asta si la cazuri de omor/viol ?
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 20 Dec 2017, 23:51

Articolul 1 alineatul 4 se abroga

Legea nr.286/2009, la ART.298 prevedea :
ART. 298
Neglijența în serviciu
Incălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.Intrebare: De ce se abroga? Cred ca fiecare dintre noi a fost cel putin o data in viata abuzat de o autoritate publica. De ce sa dispara acest mijloc de aparare?
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 21 Dec 2017, 00:00

la 5 se modifica

Alineatul (1) al articolului 301 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soțul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.Legea nr.286/2009, la art.301 prevedea:
ART. 301
Conflictul de interese
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin pană la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.


Intrebare: Aici imi vine exemplul lui Puiu cu oul de strut frezat din satul Pleasca, il ai pe x neinrudit, dar coleg si prieten bun, iar asta trage tunul, tu punandu-i ghiuleaua la dispozitie. Oare este corect asa?
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 21 Dec 2017, 00:08

Scuza-ma, restul pe maine!
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 22:00

Bambucha scrie:Ok, ti-am spus ca nu sunt de profesie jurist, am facut doar 2 cursuri de baza in drept civil si public, am sa incerc sa o iau metodic.

La articolul 1 alineatul 1 se modifica: 1. Alineatul (3) al articolului 269 se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Favorizarea săvârșită de un membru al familiei sau afin până la gradul II nu se pedepsește.
2. După alineatul (3) al articolului 269 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.


Legea nr.286/2009, la art. 269 prevedea:
Favorizarea făptuitorului
(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul impiedicării sau ingreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvarsită de autor.
(3) Favorizarea săvarsită de un membru de familie nu se pedepsește.

Intrebare: de ce se opreste pedeapsa incepand cu favorizarea rudelor/afinilor de gradul 2

Vezi definitiile afinilor si gradelor de rudenie. Afinii sunt rudele unui soţ, cu celălalt soţ. Gradele de rudenie se calculeaza numarand ”pasii” intre cele doua persoane. Parinti sunt rude de gradul I, fratii (pentru ca sunt doi pasi: copil - parinte - frate) sunt rude de gradul II.
Daca traducem pentru neinitiati ar fica asa: Daca fratele (bunicul, socrul) tau te ajuta sa scapi de puscarie ascunzand levierul cu care ai spart capul si geamul de la masina "dujmanilor", atunci el nu face puscarie.
Daca fratele tau e barosan de barosan la guvern si da o HG sa nu dea hartiile la fraieri, atunci face puscarie.
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 22:22

Bambucha scrie:Articolul 1 alineatul 4 se abroga

Legea nr.286/2009, la ART.298 prevedea :
ART. 298
Neglijența în serviciu
Incălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.Intrebare: De ce se abroga? Cred ca fiecare dintre noi a fost cel putin o data in viata abuzat de o autoritate publica. De ce sa dispara acest mijloc de aparare?

Sintagma cheie e ''culpa''. Daca savarsesti o fapta din culpa inseamna ca ai prevazut rezultatul faptei tale, dar nu l-ai acceptat, socotind fara temei ca el nu se va produce, sau nu ai prevazut rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea-i sa-l prevezi. Adica, mai simplu, un functionar public iti aduce un prejudiciu pentru ca .....e deranjat la stomac (joaca solitare, fumeaza o tigara, inchide ghiseul mai devreme, etc) in ultima ora de program din ultima zi a anului fiscal si nu iti poate inregistra o hartie ce te-ar putea scapa de plata unor impozite. Deci trepadusul asta nu vrea sa iti produca o paguba, dar o face fara sa vrea. De ce sa fie infractiune? Te gadila pe tine ca face puscarie, sau pe tine te intereseaza sa iti recuperezi banii?
O alta problema (asta e parerea mea) este functionarea sintagmei ''functionar public''. Un electrician de la ENEL (nu e functionar public) poate lasa, din neglijenta, un oras intreg in bezna si fapta lui nu e nici macar contraventie, iar pagubele pot fi enorme. Un mecanic auto nu iti strange suruburile la pivot si te proptesti in primul stalp - chiar daca iti plateste paguba fapta lui nu e nici macar contraventie.

Spre final faci o confuzie spunand ” fiecare dintre noi a fost cel putin o data in viata abuzat de o autoritate publica''. Vezi ca abuzul in serviciu nu era abrogat.
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 22:29

Bambucha scrie:la 5 se modifica

Alineatul (1) al articolului 301 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-au obținut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru soțul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.Legea nr.286/2009, la art.301 prevedea:
ART. 301
Conflictul de interese
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin pană la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.


Intrebare: Aici imi vine exemplul lui Puiu cu oul de strut frezat din satul Pleasca, il ai pe x neinrudit, dar coleg si prieten bun, iar asta trage tunul, tu punandu-i ghiuleaua la dispozitie. Oare este corect asa?

Gandeste-te la un primar dintr-un oras mic. Omul ala a fost ales pentru ca e un bun gospodar, si cum esti bun gospodar daca nu ai o afacere prospera? De-a lungul timpului a avut legaturi (raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani) cu majoritatea oamenilor de afaceri din oras. Ajuns primar nu poate semna contracte cu acestia pentru ca.... puscarie. In ce priveste ”a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura”....nu stiu ce sa zic.

Exemplul dat de tine se incadreza la abuz in serviciu.
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 22:41

Bambucha scrie:La articolul 1 alineatul 3 apar urmatoarele modificari:
3. Articolul 297 se modifică și va avea următorul cuprins:
Abuzul în serviciu Art.297
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu știință, îndeplinește un act prin încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului sau nu îndeplinește un act prevăzut de dispozițiile exprese dintr-o lege, o ordonanță sau o ordonanță de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă și efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevăzute și garantate de legile în vigoare, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta funcționarului public care, în exercitarea serviciului, ingrădeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.Legea nr.286/2009, la art. 297 prevedea:
Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sanctionează și faptă funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ingrădeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenentă politică, avere, varstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.Intrebare: De ce trebuie cuantificat si stabilit un prag al abuzului de 200.000 lei ? Am putea sa extrapolam asta si la cazuri de omor/viol ?

Cred ca ar trebui stabilit un prag pentru a putea considera fapta infractiune. De ce ? Pentru ca, in instante diferite, unul care cauzeaza un prejudiciu de 5 lei poate lua aceiasi pedeapsa cu unul care cauzeaza un prejudiciu de 10.000 de lei, pentru ca pericolul social este minor recuperabil atunci cand prejudiciul e ....mic. Dar eu ma gandeam la ceva ce poate reflecta valoarea reala, ceva de genul ”zece salarii minime pe economie”. Oricum pragul de 200.000 de lei mi se pare muuuult prea mare, maxim 50.000 de lei.

In cazul omorului sau violului altele sunt valorile la care se aduce atingere prin savarsirea infractiunii. Cum poti calcula in bani viata unui om? Te mai poti numi crestin dupa aia?
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 22:45

Bre! Lasa-ma si pe mine sa respir. Nevasta ma munceste fizic la curatenie, covoare (am scapat ieftin ca n-am decat doua petice), toba, lebar, carnati. Matale ma muncesti cu OUG 13.....PAI!!!!??? Unde ajungem? :?
Maine nu pot sa intru aici, sunt in pelerinaj pe la spitale, iar sambata imi aduc copiii acasa. Avem de impodobit bradul :!:
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde Bambucha » 21 Dec 2017, 22:59

Am sa reiau dupa craciun amendamentele/observatiile tale fiindca e de dezbatut/amendat si oricum nu am finalizat toate obiectiile mele pe ordonanta... eu vad altfel lucrurile, chiar daca ma faci neinformat si necitit ;)

Pana atunci Craciun Fericit! Prea e tensionata toata lumea si cumva m-a prins si pe mine incrancenarea asta.

Pace in suflete la toata lumea!
Gram cu Gram se face Tona.
Avatar utilizator
Bambucha
 
Mesaje: 2577
Membru din: 23 Feb 2011, 13:38
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta 13 dezbateri si opinii

Mesajde csaa » 21 Dec 2017, 23:06

Coane lista nemultumirilor fata de OUG 13 e deschisa. NU e o belea ca ai alta parere decat mine, nu sunt vre-o somitate in drept (am avut azi o discutie privitoare la modificarea legilor justitiei si am tacut tot timpul). Daca ai o alta parere spune-o si argumenteaz-o, astainseamna ca ai citit OUG 13 si vorbesti in cunostinta de cauza. Asta vreau.
csaa
 
Mesaje: 1900
Membru din: 26 Aug 2012, 11:37
Localitate: Oltenita


Înapoi la CAFENEA - DISCUTII DESPRE ORICECine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: ady_n şi 13 vizitatori