Prima pagină APICULTURA GENERALA RASE SI HIBRIZI DE ALBINE

Discutii despre rasele de albine existente in Romania si in lume . Albinele sunt insecte zburătoare, clasificate în cadrul superfamiliei Apoidea din cadrul subordinului Apocrita, care mai....
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase Imp

Mesajde alt stupar » 27 Feb 2011, 21:42

COMENTATI URMATORUL ARTICOL :


MINIMIZAREA SAU INTERZICEREA SUBSTITUIRII RASELOR LOCALE
CU RASE IMPORTATE
-regulă de bază a ameliorării albinelor.
C. Drăgănescu
Prof.Dr.Membru titular ASAS,
Coordonator Naţional pentru Managementul
Resurselor genetice animale (FAO)

Eficienţa economică a unei stupine depinde de potenţialul genetic de producţie a albinelor, de “rasă” (cca 25 %), şi de mediu (climă, resurse florale, tehnica apicultorului-cca 75 %). De aici preocuparea atât pentru perfecţionarea exploatări, cât şi a ameliorării genetice a albinelor.. Perfecţionarea exploatării şi ameliorării presupune o clarificare exactă, ştiinţifică a particularităţilor biologice şi a posibiltăţilor de acţiune ce le permite albina. Incercăm să aducem unele claricări în problema ameliorării ei.

Rasele de albine sunt–rase naturale, geografice,
adaptate şi eficiente în zona în care s-au format..
“Rasele ecogeografice sunt cele mai bune
albine pentru ariile ecologice ale unei zone”
Rinderer 1986p 309
Rasele de albine sunt în principal un produs al selecţiei naturale, al climei şi resursele florale în care s-au format Ele nu sunt de regulă unităţi panmictice, ci compuse din populaţii genetice distincte morfo-productiv.Omul nu a putut modifica şi controla decât maximum 10% din condiţiile de viaţa ale coloniilor de albine, spre deosebire de celelalte animale domestice perfecţionate, unde controlul merge spre 100% (găini).. Mai mult. La albine omul nu a putut intervenii în selecţia şi împerecherea mătcilor,-mijlocul prin care el a modificat genetic celelalte specii domestice. Rasele de albine sunt, astfel naturale, geografice cum sunt oficial denumite (Ruttner 1986), un component al unei anumite zone naturale. Fiecare rasă naturală a fost şi este cel mai bine adaptată şi mai productivă, în zona ei de formare în nişa ei ecologică. Transferul unor asemenea rase în alte zone are presupune, pentru a le menţine valoarea, fie transferarea odată cu ele şi a ecosistemului lor natural, ceea ce este imposibil, fie o anumită depreciere a lor şi revenire a producţiei după mai multe generaţii în care selecţia naturală ar promova familiile adaptate şi ar elimina pe cele neadaptate.
La alte specii domestice sunt, pe lângă unele rase naturale şi rase formate în condiţii artificiale, create de om. Ca regulă odată cu transferul unei asemenea rase se “transferă” şi mediul ei, sistemul ei de exploatare; în caz contrar rasa dispare. Notăm că din cele cca 34 rase dispărute în ultimul secol din Romania majoritatea (peste 21 rase) erau importate. Lor nu li s-au putut crea condiţiile de viaţă în care erau formate şi la care erau adaptate. Tipic este cazul rasei de oi Frize, o rasă naturală din Germania, imporată continu timp de 100 de ani şi din care nu a rămas nimic în România. Scenariul se poate repeat la albine cu toate repercusiunile economice ce decurg din aceasta. De aici o recomandare ştiinţifică elementară:. minimizarea, mergând până la interzicere a substituiri raselor locale naturale prin rase importante
Problema este cât timp cere o rasă de albine nou introdusă într-o zonă pentru a se adapta, economic vorbind cât timp merge în pagubă. Răspunsul nu este simplu. Reuşita şi durata adaptării depinde de diferenţa ecologică... Referindu-se la adaptarea albinei iberiene în America de Sud, . Ruttner (1986 în Rinderer p 39),notează: ”Pentru albina Iberiană, cei 300 de ani scurşi de la importarea ei au fost un timp prea scurt pentru a-şi dezvolta caractere adaptative. Ea a fost capabilă să supravieţuiascxă la tropice numai atât tomp cât nu a avut concurenţa altor rase”. A dispărut fiind eliminată de albina africană. Estimarea este absolut certă-nu au fost suficienţi 300 de ani pentru ca o rasă să se adapteze.
Desigur 300 de ani necesari pentru adaptare, este un timp exagerat pentru rase din zone mai mult sau mai puţin similare. Orice subestimarea a acestei probleme, cum încearcă să facă astăzi unele companii, ca de exemplu compania Buckfast, cu interese financiare pe termen scurt, dar fără o viziune pe termen mediu şi lung, fără o viziune ştiinţifică, este însă periculoasă pentru economia ţărilor, a apicultorilor importatori, chiar pentru dezvotarea durabilă globală. Deocamdată ceea ce este cert este faptul că albina românească A.m.carnica carpatica este cea mai bine adaptată la condiţiile locale, implicit cea mai productivă. Cercetările de genetică şi ameliorare moderne caută noi soluţii de îmbunătăţire a ei, la care ne vom referii în continuare.

Cercetări ştiinţifice şi programe moderne de ameliorare
“Producerea de hibrizi este împiedicată de
cheltuelile necesarepentru creerea şi meţinerea
unor linii consangvinizate corespunzătoare “
Laidlaw şi Page (în Rinderer 1986 p 337)

In ultimul secol s-au făcut mari progrese în studiul geneticei şi ameliorării albinelor. Acestea au mers pe două direcţii:
1. mici proiecte executate în general de institute de cercetări, care au clarificat şi comunicat date esenţiale privind genetica şi ameliorarea albinelor¸
2. ) proiecte comerciale, cu obiective economice în ameliorarea albinelor prin:
§ producere de mătci hibride, ca la porumb, pornind de la linii din aceeaşi rasă (Starlin)sau rase diferite ( Midnite,Buckfast ?;
§ producerea de rase noi (sintetice) prin încrucişare de mai multe rase (Buckfast ?).
§ încrucişeri industriale de rase
§ ameliorare prin selecţie în rasă curată (Elveţia, Cehia, România)
Progresele realizate de companiile de ameliorare sunt posibile, dar, cum notează Kulincevic,(în Rinderer p 393-) “ mai dificil de documentat, existând un anumit secret de producţie şi anumite exagerări ale rezultatelor. Furgala (1982) a comparat în acelaşi apiar albinele de tip Starline, Midnite, Cale 876, Buckfast, Curneen -Black şi Mraz, găsind diferenţe între ele, dar fără a recomanda clar folosirea unora. Cercetările au demonstrat însă clar că efectul de heterozis al hibrizilor se manifestă în prima generaţi şi că. „în generaţiile ulterioare efectul hibrid scade rapid” (Kulinkovic p 401). Faptul a fost constatat şi de Mârza şi Marcovici (1965) printr-o încrucişare A.m carnica –A.m caucazica.
Programele de ameliorae cu hibridare sau încrucişare interrasială pot reprezenta cert, în cazul când scapă de sub control, un mare pericol biologico-economic. La prima generaţie apicultorul poate fi ca regulă foarte mulţumit de producţia obţinută (efect de heterozis). In general el poate fi mulţumit în continuare în cazul când cumpără în tot timpul mătci din tipul care i-a dat beneficiul.Dacă produce mătci din prăsilă proprie producţia stupinei sale va cădea, ceea ce se va întâmpla şi cu stupinele din aria de sbor a trântorilor săi. Este în acest sens edificatoare situaţia semnalată de Plahova în Rusia. In urma a 5o de ani de încrucişeri industriale interrasiale, ce dăduseră la început rezultate bune, s-a format o masă pestriţă de familii cu productivitate scăzută. Rasa local[ s-a pierdut şi n-a mai rămas nimic în locul ei. Cel mai sigur mijloc de a distruge o rasă, nota ea, este încrucişarea în masă. Pe această cale şi A.m. mellifera din Europa centrală şi de nord aproape a dispărut. Incrucişarea în masă la albine se poate realiza uşor, scăpând de sub controlul omului, datorită împerecherii libere în sbor a mîtcilor produse în stupină, mîtci care la noi vor reprezenta, cel puţin pe termen mediu, cel puţin 95 % din întregul efectiv. Introducerea unei rase străine în aria albinei carpatine este o cale aproape sigură de a o distruge pe ea sau poate pe amândouă, ajungând la rezultatele sesizate de Plahova.

Soluţia ameliorării
„Populaţiile închise sunt ferite de introducerea
unui material genetic necontrolat”
Laidlaw şi Page (în Rinerer 1986 p 338)

Programele naţionale de ameliorare indică soluţia ameliorării albinelor din Romania: selecţia în rasă curată, ce poate merge până la producerea de mătci hibride dintre populaţii locale ale ale albinei A.m.carnica carpatica. Nu este exclusă categoric întroducerea de gene noi în populaţiile închise, dar se presupune că faptul este înţeles competent. Introducerea de gene străine se face minim şi după o testare, experimentare prealabilă, care să-îi ateste eficienţa.
Deşi programul de ameliorare nu precizează, este clar că nu se exclude în perspectivă şi participarea unor companii străine la ameliorarea albinelor din România, însă cu o condiţie elementară: să respecte programul de ameliorare şi să nu aducă pagube biologico-economice ţării. O compania ca Buckfast poate înfiinţa o crescătorie de mătci, dar deocamdată numai din rasa A.m.carnica carpatica, nu Buckfast.. Nu poate fi confundată biologia albinei cu cea a porumbului găinilor sau porcilor, nu s-a experimentat în România productivitatea Buckfastului faţă de albina locală şi nici nu s-a hotărât înlocuirea acesteia. Reclama comercială nu este un argument pentru decizii majore.. O companie străină poate livra porumb, pui, sau porci hibrizi în România, dar aceasta va afecta numia pe cumpărător, pe care il priveşte faptul trebue să cumpere continu animale şi că subvenţionează o companie străină. La albine introducerea unui hibrid sau unei rase noi afectează economic de regulă negativ, aşa cum s-a arătat şi pe vecinii cumpărătorului. care trebue protejaţi de stat


Minimizarea substituirii populaţiilor locale de albine impusă şi juridic

Convenţia asupra Biodiversităţii Biologice, semnată şi de România prevede şi conservarea raselor de animale domestice, iar FAO desfăşoară o activitate sistematică în acest sens. Modul cel mai eficient şi puţin costisitor de conservare este cel activ, respectiv a populaţiilor în exploatare.. Aceasta concordă şi cu cerinţele ştiinţifice privind ameliorarea albinelor în Romania.
Art 28 din Legea zootehniei (promulgată la 15 ianuarie 2002) precizează dealtfel că “Pentru protejarea şi dezvoltarea patrimoniului genetic naţional din zootehnie, în concordanţă cu programele naţionale de ameliorare, toate importurile şi exporturile de animale de reproducţie se avizează de ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor”. Se subînţelege că avizarea trebue să ţină seamă de interesele ţîrii. Art 40 menţioneaxă că încălcarea dispoziţiilor acestei legi atrage răspunderea administrativă conravenţională, civilă sau penală, după caz.
In UE toate ţările au programe de subvenţionare a conservării raselor locale de animale. Mai mult, se studiază atent diversitatea populaţiilor din rasa locală în vederea conservării lor ((Rortais ş.a 2006). Rasa de albine A.m. carpatina ar intra şi ea în această categorie dacă ar fi afectată supravieţuirea ei.


Biblioigrafie
Rinderer E.Th. ed. 1986 Bee Genetics and Breeding.Academic Press Inc. .Rortais A ş.a Analyse de la biodiversite de l,abeill en France Abeilles and Flures 2006Ş24-27. Mârza E , Marcovici A 1965 Cercetări asupra comportării albinelor hibride în România. Lucr St.Seri-Apic 6, 5-13, Programe de ameliorare a albinelor 1972, 1986, 2003, Oros I. In curând apicultor European(I,II).Pllahoca A.A. Pericolul încrucişerii necontrolate în masă a albinelor Apimagazin. Legea Zootehniei

stefan1
Eu am mai afirmat in multe randuri ca e un pericol introducerea necontrolata de material genetic in apicultura. Cum se spune in articol, problema la albine e mult diferita fata de alte animale. Daca introducem o rasa de gaini si nu da satisfactie ,o putem retrage fara urmari in zona. La albine hibridarea este foarte rapida si afecteaza vecinii care nici macar nu stiu de ce nu le mai merg stupinele cum le mergea. In Franta sunt voci serioase contra importului de matci din toata lumea (America de Sud, China, Coreea, chiar Romania). Se vorbeste de preturi de 2-3 $/matca.
Eu zic ca mult mai periculoasa este introducerea de hibrizi, cum este Buckfast. La hibrizi zestrea genetica nu-i stabilizata ca la rasele consacrate si in urmatoarele generatii pot iesii urmasi de o varietate foarte mare. Este suficient ca un numar mic de albine-urmasi sa aiba o predispozitie spre nosemosa.Acestea vor fi sursa de infestare a familiei, apoi a zonei cu aceasta boala. La fel si cu alte boli sau viroze.
Recent s-a postat legislatia apicola din R. Moldova. Se interzicea introducerea si detinerea de rase de albine neautorizate. Cred ca si la noi este o asemenea reglementare, dar cui ii pasa? Tot la moldoveni se vorbea de autorizarea producatorilor de material genetic. Pare neimportant, dar un asemenea producator harnic poate importa stiu eu ce matca si sa o multiplice de mii de ori si sa o raspandeasca in tara.
Ar mai fi multe de spus, indrazniti!

valter
Orcicat de bune si serioase ar fi rezultatele cercetarii[care in romania inca nu-s puse pe pelicula] daca raman doar in tratate, lucrari stiintifice si referate nu ajuta direct si palpabil pe apicultorul de rand.
Cred si sustin cu tarie ca apicultorul roman ar folosi exclusiv material genetic din tara daca acesta ar fi produs din belsug si daca este posibil de inalta calitate.
Sa produca cercetatorii mii de matci si sa le distribuie celor din teritoriu care au dragoste si pasiune pentru obtinerea de matci din linii verificate.
Cercetarea sa ajunga finalmente in lada apicultorului ca acesta sa nu fie tentat de a verifica rase sau hibrizi, altii decat cei indigeni.

pupemea

Sa indraznim.

Daca acceptam ca albina local este cea mai pregatita pentru arealul in care locuieste, atunci sa nu cereti de la albina locala sa adune la max. din flora importata.Salcam,rapita,floarea soarelui.
Necazul mare este ca nu avem trecut pe problema.Situatia a ramas doar la nivel de studiu stiintific si parere personala.

Aici (forum) se pot discuta ce este bine si ce este rau.Dar la baza apiculturi ca in orice ramura a economiei de piata primeaza "malaiul"
Se poate conserva un ecotip doar prin sacrificarea unei generatii de apicultori cu toate consecintele.Sau prin acordarea de subventii la pret si pintr-o protectie serioasa pana la fixarea si purificarea ecotipului.


lada plina de albine, dalta si afumatorul
in rest... Dumnezeu cu mila !
Avatar utilizator
alt stupar
 
Mesaje: 3214
Membru din: 18 Feb 2011, 22:50
Localitate: Lipova

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde Bee Happy » 21 Apr 2012, 21:38

Merita protejata Carpatina noastra? Este intradevar rasa cea mai productiva, cea ma adaptata la conditile din tara noastra?
Cum pot sa-mi raspund la aceste intrebari, daca eu nu stiu ce am in stupi. Da. Nu stiu si nu mi-e rusine s-o recunosc. De unde sa stiu care este gradul de poluare a Carpatinei din stupii mei. Sunt inconjurat de mii de stupi, de zeci de stupari. Cu viziuni diferite. Care au ecotipuri diferite de albine si chiar rase diferite. Daca as sti ca o carpatina ''pura'' ar oferi mai mult decat ceea ce am acum, nu as sta pe ganduri si as face ceva in sensul asta, chiar daca implica ceva costuri initiale si apoi ''intretinere'' anuala.

Detine cineva o descriere amanuntita a carpatinei? Cu masuratori morfologice si cu tot tacamu? Cu descrierea comportamentului mai ampla decat gasim in literatura obisnuita? Il rog, daca poate si vrea, sa o posteze.

Interesul fata de o albina adaptata in Muntii Carpati, este dat de faptul ca fac pastoral in zone submontane (salcam, faneata) si montane (salcam, zmeura, zburatoare,faneata, brad). Iar acest interes mi s-a resuscitat azi, dupa o vizita la un stupar din muntii Sureanu (aprox. 600- 700 m alt.), complet izolat de alte stupini, iar comportamentul albinelor si chiar aspectul matcilor era diferit fata de ceea ce am eu. (care credeam ca am Carpatina). Mai credeam ca daca el are stupina in inima muntilor, familile sunt mai slabe la ora asta. Insa am fost placut surprins, de ceea ce am vazut in stupii lui. Si un pic invidios :mrgreen:

Ar mai fi de spus multe. Daca este interes pentru...
Oricum interesul meu pentru o Carpatina cat mai pura, se vrea a fi unul practic. Dar pana atunci, teoria ma cam omoara :lol:
Drumul spre succes, este tot timpul in constructie.
Avatar utilizator
Bee Happy
 
Mesaje: 509
Membru din: 24 Feb 2011, 19:50
Localitate: Sebes- Alba

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde pescaru » 11 Mai 2012, 20:57

ai mare dreptate ,nu stim ce avem ,dar zicem ca avem ... pe undeva s-ar putea sa aiba dreptate Maximus cu imperecherile la inaltime spun asta deoarece sant crescatori de matci care se duc la manastiri pentru a mai lua ceva material genetic muntean la inaltime , din Valcea ,Gorj , in Moldova sant multe manastiri care detin stupi autotoni ,,maidanezi '' cum zicea cineva odata ,care primavara ies si pe timp rece ,dar cu interzicerea cred ca e ceva in genul ,,prinde orbul scoatei ochii'' .
pescaru
 
Mesaje: 160
Membru din: 28 Feb 2011, 19:19
Localitate: Berbesti.Valcea

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde kamy » 14 Mai 2012, 15:25

nene pescaru ai cam maare dreptate eu am dat bani grei pe 2 matci elgon(170)euro, aduse taman din suedia de la crescator direct cu tidula care a costat 100 euro,si m-am trezit ca doar prima generatie de albina iese roscata pe pantece restul seamana cu bukcfastu,io inteleg ca in arborele genealogic e un altoi din bukcfast dar daca voiam bukcfast luam mai ieftin din germania,un coleg a luat o matca bukcfast inseminata artificial in august si in martie i s-a gatat bateria,deci inseminarea merge doar pentru selectie si unica folosinta un sezon.in alta ordine mama conteaza 20%,restul de 80% tata care-i mai iute de picior
kamy
 
Mesaje: 1879
Membru din: 18 Dec 2011, 15:30

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde kiloz » 17 Mai 2012, 21:56

Deci tot erau de 10 euro! :o


Mesajde » 11 Mar 2012, 07:28
kamy scrie: domnule Kiloz in primul rand am spus tuturor riscurile pe care le au cu hibrizii,eu le-am esperimentat pe propria chiele,referitor la rasa le-am luat cu cerfiticat si unele si altele,strainii germanii si suedezii nu-si prea fura sapca de aceea nici prin gand nu-mi trece sa-i verific.cu autorizarea o sa revin cu detalii.precizez nu sant matci de 10 euro,pe elgon am dat pe amandoua 170 euro,am luat impreuna cu un prieten certificatul e la el dar mi l-a aratat a costat doar certificatu 100 euro,iar buckfastu undeva la 65 euro bucata deci nu am comandat matci ieftine chiar daca vand ieftin!iar daca santeti curios va trimit gratuit cateve fice sa le luati tensiunea ,adn-ul si ce v-o mai trece prin cap!sau esti si matale crescator de matci?
va doresc tuturor o zi buna!


Daca odata teai bagat in hora ,trebuie sa joci cum cinta furnizorul de matci,esti legat de el si daca vrei si daca nu.
Tu no sa fii in stare sa produci decat niste corcituri de mina a doua.
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1689
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde kamy » 29 Mai 2012, 06:57

[quote="kiloz"]nu erau de 10 euro,dar imperecherea naturala deschide larg poarta,am renuntat la hibrizi,am transvazat o serie limitata de buckfast de la prietenul meu de la o matca reusita,nu vand si nu recomand hibrizi cu toate ca sant mult mai buni la productie,da chiar nu stiu ce ai ca esti mai agresiv decat cel mai rau hibrid pe care l-am avut vreodata?
kamy
 
Mesaje: 1879
Membru din: 18 Dec 2011, 15:30

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde kamy » 29 Mai 2012, 07:05

Mesaj de peterneamt » 12 minute în urmă
Selectia o face in primul rind Natura, apoi albinele si in final apicultorul . :roll:
kamy
 
Mesaje: 1879
Membru din: 18 Dec 2011, 15:30

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde peterneamt » 29 Mai 2012, 07:21

Conditiile pedoclimatice s-au schimbat drastic in ultima suta de ani si albinele locale nu s-au adaptat conditiilor create de o agricultura intensiva,in care regula de baza este folosirea a cit mai multe pesticide pentru a proteja culturile agricole. Intervalele de lipsa de hrana s-au marit drastic iar albina noastra nu mentine o populatie numeroasa daca nu are aport de nectar si polen din natura.........Aproape toate tarile din Top 10 producatoare de miere au la baza albina Italiana ........Perspectivele sunt sumbre in ceea ce priveste albina locala dar si apicultura in general si chiar daca s-au accesat fonduri Europene daca se continua cu folosirea pesticidelor in acest ridm in 50 - 100 de ani vom fi o tara de cancerosi partial desertificata si fara albine in zonele agricole ( vezi China ).
Doamne ajuta sa fie bine ! :evil:
Avatar utilizator
peterneamt
 
Mesaje: 4573
Membru din: 28 Noi 2011, 18:19

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde m_p » 29 Mai 2012, 13:59

Sunt de acord că nu trebuie importate alte rase , dar este imposibil de realizat. Fiind membri ai Uniunii Europene achizitionarea de animale de pe terituriu UE nu este considerat import asa cum se sugereaza mai sus, sau chiar prin titlul subiectului. Comertul intracomunitar nu este supus legii sanitar veterinare care presupune avizarea importului de minister.
m_p
 
Mesaje: 6
Membru din: 09 Aug 2011, 18:19

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde peterneamt » 05 Iun 2012, 07:47

In zonele de frontiera hibridarea se face din totdeauna, cu sau fara vrerea noastra ( trintori, roiuri ). :idea:
Avatar utilizator
peterneamt
 
Mesaje: 4573
Membru din: 28 Noi 2011, 18:19

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde jonny_it » 05 Iun 2012, 08:54

m_p scrie:Sunt de acord că nu trebuie importate alte rase , dar este imposibil de realizat. Fiind membri ai Uniunii Europene achizitionarea de animale de pe terituriu UE nu este considerat import asa cum se sugereaza mai sus, sau chiar prin titlul subiectului. Comertul intracomunitar nu este supus legii sanitar veterinare care presupune avizarea importului de minister.


Importarea de alte rase este ilegala. Este o lista lunga de plante, animale care sunt o exceptie de la legea aia care permite importurile intracomunitare.
Pana cum 1-2 ani buckfast-ul era cea mai buna rasa, sau cel putin asa sustineau niste mari crescatori din UE, acum au trecut pe carnica. Ar face orice ca sa isi vanda marfa ..
Avatar utilizator
jonny_it
 
Mesaje: 4606
Membru din: 23 Feb 2011, 16:21
Localitate: Piatra Neamt / Iasi / Vaslui / Oslo

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde jonny_it » 05 Iun 2012, 08:55

peterneamt scrie:In zonele de frontiera hibridarea se face din totdeauna, cu sau fara vrerea noastra ( trintori, roiuri ). :idea:


Crezi ca albinele au granita? Stii ce albine se folosesc in Republica Moldova? Ucraina? :)
Avatar utilizator
jonny_it
 
Mesaje: 4606
Membru din: 23 Feb 2011, 16:21
Localitate: Piatra Neamt / Iasi / Vaslui / Oslo

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde peterneamt » 05 Iun 2012, 09:17

jonny_it scrie:
peterneamt scrie:In zonele de frontiera hibridarea se face din totdeauna, cu sau fara vrerea noastra ( trintori, roiuri ). :idea:


Crezi ca albinele au granita? Stii ce albine se folosesc in Republica Moldova? Ucraina? :)

Acum cati-va ani discutam cu un profesor universitar zootehnist din Chisinau ( tocmai ii nasisem fiica casatorita cu un var Diaconu Bunea Catalin din Corabia de atunci un Bucurestean si care a uitat cine la nasit, ca de, memoria si femeile te lasa cind nu te astepti, cum s-a si intimplat cu el acum 2 ani) si mi-a spus ca au aproape toate rasele dar Ligustica a dat cele mai bune rezultate in Moldova si pe ea se merge la institut.
Avatar utilizator
peterneamt
 
Mesaje: 4573
Membru din: 28 Noi 2011, 18:19

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde jonny_it » 05 Iun 2012, 10:24

peterneamt scrie:
jonny_it scrie:
peterneamt scrie:In zonele de frontiera hibridarea se face din totdeauna, cu sau fara vrerea noastra ( trintori, roiuri ). :idea:


Crezi ca albinele au granita? Stii ce albine se folosesc in Republica Moldova? Ucraina? :)

Acum cati-va ani discutam cu un profesor universitar zootehnist din Chisinau ( tocmai ii nasisem fiica casatorita cu un var Diaconu Bunea Catalin din Corabia de atunci un Bucurestean si care a uitat cine la nasit, ca de, memoria si femeile te lasa cind nu te astepti, cum s-a si intimplat cu el acum 2 ani) si mi-a spus ca au aproape toate rasele dar Ligustica a dat cele mai bune rezultate in Moldova si pe ea se merge la institut.


De aceea is negre ca taciunele toate? :)
Avatar utilizator
jonny_it
 
Mesaje: 4606
Membru din: 23 Feb 2011, 16:21
Localitate: Piatra Neamt / Iasi / Vaslui / Oslo

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde mihaistupar » 21 Dec 2012, 16:07

CARPATICA CARPATICA CARPATICA ...... dar selectie, taicule!
cea mai buna.
si daca-i mai pui si doua matci la lada, te numesti PRODUCTIV 100%

Fotografie0537_001.jpg
mihaistupar
 
Mesaje: 223
Membru din: 08 Mar 2011, 16:58
Localitate: sf gheorghe

Re: articol:Interzicerea Substituirii Raselor Locale cu Rase

Mesajde ionel07196555 » 11 Feb 2013, 13:20

Asi dori daca se poate mai ales acum cu impozitarea si noua lege a apiculturi mai multe informati la albina Buckfast special dela cei ce folosesc intens aceasta rasa
cred ca nu e nimen nebun sa dea atitia E pe o regina ani la rand si sa nu aiba rezultate
ionel07196555
 
Mesaje: 192
Membru din: 19 Noi 2012, 21:51

Următorul

Înapoi la RASE SI HIBRIZI DE ALBINECine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 13 vizitatori