Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

Discutii despre legislatia apicola nationala si europeana , implementare norme UE . A fi un apicultor informat in acest domeniu , inseamna un atu in plus , pentru tine .
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Re: Registrul Agricol

Mesajde Neafiliatul » 16 Apr 2017, 08:38

De-ale birocrației MADR.
Astfel, la articolul 6 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: ”b1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național”.
Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
În proiectul identificării stupinelor :
Art. 6. (1) Apicultorii transmit anual, în perioada 1 septembrie - 1 noiembrie, la ANZ prin OJZ
situația centralizatoare, actualizată, referitoare la numărul de familii deţinute și identificate,
numerele de identificare alocate pentru stupi precum și situația privind activitatea din stupină
conform modelului prezentat în anexa nr. 5
ESTE GREU PENTRU EI SĂ LE IA DE LA REGISTRUL AGRICOL , LA ACEEAȘI DATĂ !!!
Neafiliatul
 
Mesaje: 1701
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01

Re: Registrul Agricol

Mesajde filip » 16 Apr 2017, 10:55

Daca RAN o sa fie in forma electronica la ce mai trebuie raportarea la ANZ?
””Atenție! Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește și se ține la zi în format electronic.””
filip
 
Mesaje: 1262
Membru din: 24 Feb 2011, 18:15

Re: Registrul Agricol

Mesajde kiloz » 16 Apr 2017, 12:49

De unde ati luat art.6

Modificari 2015 al registrului agricol.

Art. 6. -
(1) La nivelul localităților se înscriu datele în registrul agricol în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.

(2) Înscrierea familiilor de albine se face în registrul agricol în localitatea unde proprietarul acestora deține vatra de stupină permanentă.
Art. 7. -
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR
Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 din 29.04.2015
Text publicat în M.Of. al României.
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1815
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: Registrul Agricol

Mesajde filip » 16 Apr 2017, 13:25

http://agrointel.ro/77218/in-vigoare-sc ... fermierii/
””Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercițiu””
Eu stiu ca declararea stupilor se face in localitatea unde ai domiciliu permanent,eu asa stiu.
filip
 
Mesaje: 1262
Membru din: 24 Feb 2011, 18:15

Re: Registrul Agricol

Mesajde kiloz » 16 Apr 2017, 20:56

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
(2) Prin localitati componente, in sensul prezentei ordonante, se intelege:
a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele resedinta de comuna;
b) satele apartinand oraselor si municipiilor;
c) localitatile componente ale oraselor si municipiilor.
(3) La nivelul municipiului Bucuresti registrul agricol se organizeaza pe sectoare, responsabilitatea in acest sens revenind autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante, prin animale se intelege urmatoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol.

Art. 3
(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume:
a) capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;
b) terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii. Pentru terenurile inscrise in cartea funciara se va mentiona numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol;
d) cladirile cu destinatia de locuinta si constructii-anexe;
e) mijloacele de transport cu tractiune animala;
f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura si silvicultura;
g) orice instalatii pentru agricultura si silvicultura.
(2) Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului postal atribuit.
(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti-lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
(4) Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor, cu sau fara constructii, se identifica prin denumirea parcelei, numarul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscuta de localnici.
(5) Terenurile, cu sau fara constructii, situate in intravilanul localitatilor sau in extravilan, care sunt inscrise in cartea funciara, se identifica prin numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.

Art. 4
Pe baza datelor cuprinse in registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe fiecare comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti privind:
a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura si silvicultura;
b) modul de folosinta a terenurilor, suprafetele cultivate cu principalele culturi; numarul de pomi fructiferi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, la inceputul fiecarui an, precum si evolutia anuala a acestor efective.

Art. 5
(1) Se considera gospodarie, in sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna, avand buget comun, si care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele, consuma si valorifica in mod comun produsele agricole obtinute.
(2) In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei, cu tot terenul in proprietate si cel pe care il utilizeaza in arenda, in parte, in asociere sau sub alte forme, dupa caz, cladirile cu destinatia de locuinta si constructiile-anexe, animalele pe care le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
(3) La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri cu destinatia de locuinta si constructii�anexe. De asemenea, toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii, se inscriu in registrul agricol detinut de aceste unitati administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
(4) La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in registrul agricol numai gospodariile care detin terenuri agricole si silvice, precum si acelea care detin animale pe raza lor administrativ-teritoriala.
(5) Persoanele care nu au domiciliul in localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul in alta tara, dar care au pe raza localitatii terenuri, animale sau cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe vor fi inscrise in registrul agricol dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului.
(6) Cu privire la situatia juridica a terenului, se vor lasa file libere pentru inscrierea modificarilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei intocmirii registrului agricol, ca efect al dobandirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinta ori al schimbarii categoriei de folosinta. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situatiei juridice se va face in baza extrasului de carte funciara de informare eliberat partilor dupa inscrierea in cartea funciara a actelor in cauza.


Capitolul II - Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol


Art. 6
(1) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Registrul agricol pe suport hartie, avand caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzator, evitandu-se desprinderea filelor datorita utilizarii indelungate a registrului agricol, si va fi inregistrat in registrul de intrare-iesire de la nivelul autoritatii executive a administratiei publice locale respective.
(3) Registrul agricol gestionat in format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului se tine in baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(4) Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se reinnoieste o data la 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv. In situatia in care in perioada anterioara gospodaria in cauza nu a avut deschisa pozitie in registrul agricol, se face mentiunea �pozitie noua�.
(5) Orice entitate ce face obiectul inscrierii in registrul agricol are obligatoriu mentiunea privind codul de identificare fiscala, atribuit potrivit legii.
(6) Registrul agricol constituie:
a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, al protectiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar si altele asemenea;
b) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si pasarilor, in vederea vanzarii in targuri si oboare, privind calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor la piata, privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala, pentru obtinerea unor drepturi materiale si/sau banesti si altele asemenea;
c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, pentru pregatirea si organizarea recensamintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj si altele asemenea.
(7) Furnizarea datelor cu caracter personal in cazul persoanelor fizice care fac obiectul inregistrarii in registrul agricol se asigura prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la cererea primarilor, in scopul exercitarii atributiilor legale, fara plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol avand caracterul unei actiuni de interes public.

Art. 7
(1) Prefectii si imputernicitii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, iar primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiului si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt responsabili cu privire la inscrierea corecta a datelor inscrise in acestea.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Economiei si Finantelor, Institutul National de Statistica asigura, prin actiuni comune, elaborarea actelor normative pentru indrumarea si controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol. De asemenea, pot participa, la solicitarea institutiei prefectului, la actiuni comune de indrumare si control privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, persoane desemnate de catre conducerea acestor institutii publice.
(3) Institutiile publice prevazute la alin. (2) elaboreaza norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducatorilor institutiilor respective, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
(4) Institutia prefectului, prin prefect si imputernicitii acestuia, efectueaza si raspunde de controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol si de realitatea datelor inscrise in acesta, constata contraventiile si aplica amenzile personalului cu atributii in gestionarea registrului agricol, conform prevederilor prezentei ordonante.

Art. 8
(1) Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
(2) Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.
(3) In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. (1) sau, dupa caz, ale alin. (2).

Art. 9
(1) Inscrierea datelor in registrul agricol se face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre persoanele carora le revin, prin dispozitie a primarului respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor.
(2) Secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.
(3) Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 10
(1) La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar imputernicit de circumscriptia sanitar-veterinara si/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale.
(2) In prezenta celor care fac declaratia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispun, exactitatea datelor inscrise in registrul agricol si raspund impreuna cu secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, si cu persoana insarcinata cu completarea registrului agricol de realitatea datelor inregistrate.
(3) La inscrierea si centralizarea datelor privind categoria de folosinta a terenului participa si o persoana din structura functionala a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili si prin verificari incrucisate pe baza evidentelor existente in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin consultarea specialistilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia.
(4) Armonizarea datelor din registrul agricol cu cele din evidenta oficiului de cadastru si publicitate imobiliara judetean sau al municipiului Bucuresti se va face conform unei proceduri stabilite la nivel national prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 11
(1) Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5 ianuarie-1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cuvenite, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii.
(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzatoare la rubrica �semnatura declarantului".

Art. 12
Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti se va face in urmatoarele perioade:
a) pana la 1 martie, pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe intregul an precedent;
b) pana la 31 mai, pentru datele privind constructiile noi (cladiri cu destinatia de locuinta si constructii-anexe), mijloacele de transport, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura;
c) pana la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate si numarul pomilor pentru anul agricol respectiv.

Art. 13
(1) Concomitent cu inscrierea datelor in registrul agricol se colecteaza informatii prin sondaj de la gospodarii cu privire la productia vegetala, animala, precum si cu privire la productia apicola si efectivul de familii de albine.
(2) Metodologia sondajului va fi reglementata prin normele tehnice privind completarea registrului agricol, care se vor aproba prin ordin comun al conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 7 alin. (2), in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Pe baza acestor informatii si a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determina, pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, productia vegetala, animala, precum si productia apicola si efectivul de familii de albine din gospodariile populatiei.

Art. 14
Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa declare, in termenele prevazute la art. 11, date corecte si complete, in vederea inscrierii acestora in registrul agricol.

Art. 15
Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.


Capitolul III - Raportarea datelor din registrul agricol


Art. 16
(1) Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se comunica de catre secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti si se trimit, dupa caz, atat directiilor teritoriale de statistica, cat si directiilor judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala, la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul National de Statistica, dupa caz.
(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnatura primarului si a secretarului comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Datele primare inscrise in registrele agricole ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti se transmit in format electronic atat la directiile teritoriale de statistica, cat si la directiile agricole pentru dezvoltare rurala, la termenele prevazute in normele tehnice.

Art. 17
Directiile teritoriale de statistica, in colaborare cu directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, verifica si centralizeaza pe judete si, respectiv, pe municipiul Bucuresti datele primite si le transmit Institutului National de Statistica si prefectilor, la termenele stabilite in sistemul informational statistic.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 18
Registrul agricol se elaboreaza pentru o perioada de 5 ani, datele completandu-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 19
Incalcarea prevederilor cuprinse in prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Art. 20
(1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrala sau partiala a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor imputernicite de acestia documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum si neindeplinirea de catre personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.
(1^1) Neurmarirea de catre secretarul comunei, orasului, municipiului si al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a modului cum isi indeplineste sarcinile personalul cu atributii privind completarea datelor in registrul agricol sau a modului de pastrare a acestuia se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 250 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) primar sau persoanele imputernicite de acesta, in cazul persoanelor fizice/juridice obligate sa declare date si informatii;
b) prefect sau persoanele imputernicite de prefect, in cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniul completarii registrului agricol.

Art. 21
Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 22
Prevederile art. 20 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 24
Legislatia subsecventa Ordonantei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol ramane in vigoare pana la inlocuirea acesteia in conditiile prezentei ordonante.

Art. 25
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
Legea 179/2014 pentru modificarea si completarea OG 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice
Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Lege nr. 145/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
Legea 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. Lege nr. 108/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publi
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1815
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: Registrul Agricol

Mesajde filip » 17 Apr 2017, 07:47

Atestatul de Producator si Carnetul de Comercializare se obtin de la primaria de domiciliu.
Ori in cazul in care vatra de stupina e in alta localitate nu vad cum primaria de domiciliu elibereaza Atestatul fara a avea stupii in inscrisi in Registrul Agricol din cadru primariei.
Eu am declarat stupii la primaria de domiciliu cu mentionarea localitatii unde am vatra permanenta.
filip
 
Mesaje: 1262
Membru din: 24 Feb 2011, 18:15

Re: Registrul Agricol

Mesajde Neafiliatul » 21 Aug 2017, 11:37

Neafiliatul
 
Mesaje: 1701
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01

Re: Registrul Agricol

Mesajde kiloz » 21 Aug 2017, 16:22

Ce mai cauta ANARZUL-in schema cu apicultura?
) Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind
utilizarea suprafețelor de teren şi de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de
albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri –
plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul
apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din
fonduri europene şi din bugetul naţional.

Categorii ce unde se incadreaza!
) persoane fizice — gospodăriile, exploatațiile agricole individuale, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile familiale, precum și orice
alte entități fără personalitate juridică;
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1815
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: Registrul Agricol

Mesajde Neafiliatul » 29 Iul 2019, 14:08

Proiect HOTĂRÂRE privind registrul agricol în format electronic pentru perioada 2020−2027
https://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
Neafiliatul
 
Mesaje: 1701
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01

Re: Registrul Agricol

Mesajde Neafiliatul » 23 Ian 2020, 15:35

ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
https://madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html
Neafiliatul
 
Mesaje: 1701
Membru din: 15 Dec 2013, 12:01


Înapoi la LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori